#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,
#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,
“Đào Tạo Con Người” ,” Nghiên Cứu Sản Phẩm”, “Xây Dựng Doanh Nghiệp”.

Thông tin sản xuất

Thiết bị sản xuất

  • 18/05/2019 - 08:38:56
  • 1805
MACHINE AND EQUIPMENT LIST
生産設備及び測定機器リスト
         
Machine Name
設備名
Model
モデル
Manufacturer 
メーカー
Country of manufacture
製造国
Quantity
台数
Technical specifications
スペック
Accuracy
精度
Machining Center (Tool Size: BT30)
マシニングセンタ
Speedio S500X1 Brother Japan
日本
2 amount of movement
移動量( X:500mm Y:400mm Z:300mm)
Maximum spindle speed
主軸最高回転速度:10,000min-1
 ±0.01
CNC Vertical Machine Center
(NC rotary table added)
立形マシニングセンタ
(NCインデックス追加)
NV5000a1A/40 Mori Seiki Japan
日本
1 amount of movement
移動量( X:800mm Y:510mm Z:510mm)
Maximum spindle speed
主軸最高回転速度:14,000min-1
 ±0.01
NC Lathe (chuck Size: 6 inch)
NC旋盤
QT-Primos 100SG Mazak Japan
日本
2 Maximum spindle speed
主軸最高回転速度: 5,000min-1
 ±0.005

Measuring Equipment
測定機器
       
         
Machine Name
設備名
Model
モデル
Manufacturer 
メーカー
Country of manufacture
製造国
Quantity
台数
Measuring Microscope
測定顕微鏡
MF-B2010D Mitutoyo Japan
日本
1
Toolmakers Measuring Microscope
測定顕微鏡
TM-505B Mitutoyo Japan
日本
1

  

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH NAKANO PRECISION

Đ/c : Xưởng Số 10, Cụm 3, Nhóm Công Nghiệp II, Đường Số 13, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh,Việt Nam

Email (VN・EN) Mr Lý: ly@nakanos-s.com.vn  or lynakanoss@gmail.com

Mobile: 0965 301 657

Tel : 028 225 383 26 – 028 225 383 21

Website :nakanos-s.com.vn

 

Copyright © 2019 - Nina Co,. Ltd
  • Online: 1
  • Đã online: 661781
Gọi điện SMS Chỉ Đường