#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,
#Nakano Precision,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,
“Đào Tạo Con Người” ,” Nghiên Cứu Sản Phẩm”, “Xây Dựng Doanh Nghiệp”.

Thông tin sản xuất

Thiết bị sản xuất

  • 18/05/2019 - 08:38:56
  • 1148
MACHINE AND EQUIPMENT LIST
生産設備及び測定機器リスト
         
Machine Name
設備名
Model
モデル
Manufacturer 
メーカー
Country of manufacture
製造国
Quantity
台数
Technical specifications
スペック
Accuracy
精度
Machining Center (Tool Size: BT30)
マシニングセンタ
Speedio S500X1 Brother Japan
日本
2 amount of movement
移動量( X:500mm Y:400mm Z:300mm)
Maximum spindle speed
主軸最高回転速度:10,000min-1
 ±0.01
CNC Vertical Machine Center
(NC rotary table added)
立形マシニングセンタ
(NCインデックス追加)
NV5000a1A/40 Mori Seiki Japan
日本
1 amount of movement
移動量( X:800mm Y:510mm Z:510mm)
Maximum spindle speed
主軸最高回転速度:14,000min-1
 ±0.01
NC Lathe (chuck Size: 6 inch)
NC旋盤
QT-Primos 100SG Mazak Japan
日本
2 Maximum spindle speed
主軸最高回転速度: 5,000min-1
 ±0.005

Measuring Equipment
測定機器
       
         
Machine Name
設備名
Model
モデル
Manufacturer 
メーカー
Country of manufacture
製造国
Quantity
台数
Measuring Microscope
測定顕微鏡
MF-B2010D Mitutoyo Japan
日本
1
Toolmakers Measuring Microscope
測定顕微鏡
TM-505B Mitutoyo Japan
日本
1

  

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH NAKANO PRECISION

Đ/c : Xưởng Số 10, Cụm 3, Nhóm Công Nghiệp II, Đường Số 13, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh,Vietnam

Email (VN・EN) Lý: n.ly@nakanos-s.co.jp  or lynakanoss@gmail.com

Mobile: 0965 301 657

Tel : 028 225 383 26 – 028 225 383 21

Website : nakano-vn.com.vn

Copyright © 2019 - Nina Co,. Ltd
  • Online: 2
  • Đã online: 641758
Gọi điện SMS Chỉ Đường